SAGYRD Romuald Drygas
Telefon:695 599 146 lub 519 149 266
Emal: biuro@sagyrd.pl

Działalność firmy: usługi w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji urządzeń
dla telekomunikacji stacjonarnej i ruchomej oraz wykonywanie okablowania
tych urządzeń z materiałów własnych i powierzonych.